ស៊ែរអោយបងប្អូនយើងបានដឹងល្បិចនេះផង! តាមពិតអញ្ចឹងសោះ ពេលអត់ដឹងខំជឿឡើងស្លុង (មានវីដេអូ)

ពេលខ្លះវាពិតជាធ្វើឱ្យយើងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ ថាហេតុអ្វីបានជាគេអាចកាត់ខ្លួនគេជាពីរបាន ឬក៏អាចធ្វើអ្វីដែលចំលែកៗដើម្បីលេងសៀកមកបង្ហាញយើងបាន ជាក់ស្តែងដូចជាបុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះដែលគាត់បានកាត់ខ្លួនជាពីរ ហើយឈរកាន់ទប់ខ្លួនជាមួយចង្កេះគាត់ ហើយនឹងល្បិចសៀកមួយចំនួនទៀតដែលគេតែងតែយកមកលេងឱ្យយើងមើលថែមទៀតផង។ បន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយ អ្នកនឹងមិនងាយចាញ់បោកល្បិចសៀករបស់គេទៀតទេ។


ចង់ដឹងថាពួកគេធ្វើតាមរបៀបណា សូមទស្សនាវីដេអូសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

សូមចែករំលែកអោយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកបានមើលកំសាន្តផង សូមអរគុណ!