ជួយស៊ែរបន្តអោយបងប្អូនយើងបានដឹងផង!!! ពេលនេះថ្នាំឆ្កួត flakka (zoombie) បានវាយលុកនៅកម្ពុជាហើយ….(មានវីដេអូ)

កាន់តែសាហាវហើយពេលនេះ ពេលនេះថ្នាំឆ្កួតឬភាសាបរទេសហៅថា Zoombie (flakka) បានមករាតត្បាតស្រុកខ្មែរយើងហើយ😭😭 កុមារាពីរនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីពេទ្យភ្លាមបន្ទាប់ពីរបានទិញទឹកក្រូចញាុំនៅឯសាលារៀនបន្ទាប់មកក៏ប្រែជារវើរវាយដូចជាមនុស្សបែកថ្នាំចឹង ។ សូមប្រយ័ត្នណាពុកម៉ែបងប្អូន យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បន្តិចលើ កូនតូចៗដែលទៅរៀន ជាពិសេសលើចំនីអាហាររឺទឹកក្រូចកូនក្មេង មានវីដេអូដែលមើលទៅអាណិតក្មេងទាំងនេះណាស់ ។