គួរអោយអាណិតណាស់!!! ប្រពន្ធឥតខាន់ស្លាម្នាក់សរសៃខ្ចី១៥ថ្ងៃ ប្រុសថ្លៃ អោបសប្បាយគូស្នេហ៏ថ្មី​ រួចភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាទៀត!!

Facebook: យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Lin Lin បានបង្ហោះសារ និងរូបភាព ប្តីរបស់ខ្លួន (ប្តីឥតខាន់​ស្លា​)​ កំពុងអង្គុយញាំអីជាមួយគូស្នេហ៏(បានភ្ជាប់ពាក្យនិងរៀបការនៅខែវិច្ឆិកា ខាងមុខ) ហើយថែមទាំងអោប​ ថើប បង្ហោះរូបថត ភ្ជាប់ពាក្យ នៅក្នុងហ្វេសប៊ុកទៀតផង។ នៅក្នុងសារនោះនាងរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែក ដោយ​សារថា៖
គ្មានមនុស្សស្រីណាចង់អោយខ្លួនអែងមានកូនអត់ឪទេ😔គ្មានមនុស្សស្រីណាចង់អោយខ្លួនអែងមានកូនអត់ប្ដីទេ😔ទ្រំពពោះទាំងទឹកភ្នែកទាំងថ្ងៃ ទាំងយប់ ម្នាក់អែងសឹងរល់ថ្ងៃ អ្នកដេីសប្បាយជាមួយមិត្តនិងស្រីអ្នកបាត់ៗពីផ្ទះ7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទេីបចូលផ្ទះបានមួយយប់ក៏ដេីបាត់ទៀត ខំស្ដាប់ស្រីៗដូចគ្នាដែលគេធ្លាប់មានប្ដីដេីខូចចឹង គេប្រាប់ថាអោយទ្រំគេដេីអស់ចិត្តគេនិងកែហេីយ ខ្ញុំទ្រំណាស់ ទ្រំរហូតដល់កេីតកូនម្នាក់អែង ទ្រំរហូតដល់ឃេីញនិងភ្នែកច្បាស់ៗបែបនេះ គាត់បានថាគាត់មិនបានការឬមានស្នាមផ្ដិតមេដៃជាមួយគ្នាសូមអោយគ្រប់គ្នាកុំនិយាយថាគាត់ជាប្ដីខ្ញុំ 🙏សូមផ្ដាំទៅលោកថាទោះមិនបានកាមេនតែនេះលោកធ្វេីអោយខ្ញុំមានកូន នេះក៏អាចនិងយាយបានថាប្ដីប្រពន្ធ គ្រាន់តែគ្មានខាន់ស្លា 🙏ហេីយសូមមេតាចេញវីដេអូនិយាយអ្វីជាកាពិតខ្លះផង បេីលោកចង់អោយគេជឿ ហេីយចេះនិយាយមករួចថាបែកគ្នាជាមួយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំពោះបានបីខែ ខ្ញុំLIveវីដេអូននៅកន្លែងញាំអីមួយគាត់មុនចូលឆ្នាំខ្មែរពន្ម៉ានថ្ងៃសោះ មនុស្សអេីយមនុស្សនិយាយអីអោយកាពិតផង ព្រោះវីដេអូLiveនៅចប់និងfbខ្ញុំនៅឡេីយទេ។

បងប្អូនក្នុងfb ជួយស៊ែម្នាក់មួយផងអោយអាប្រុសថោកទាបនិងមីស្រីថោកទាបបានល្បីផងខ្ញុំពពោះកេីតកូនម្នាក់អែង វាសប្បាយអោបគ្នាផុសfbទាំងដែលខ្ញុំនៅសសៃខ្ចីទេីបតែបាន15ថ្ងៃ ហេីយផ្ទះនៅសុវណ្ណាដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅមួយវា ពេលខ្ញុំកេីតកូន វាយកមីស្រីថោកទាបមកនៅជាមួយ អានេះចិត្តវាសាហាវណាស់ណាស់ ហេីយមីស្រីនេះលេីសពីសាហាវទៀតដឹងថាគេកំពុងពពោះជិតគ្រប់ខែហេីយនៅមកធ្វេីចឹងទៅរួច។