ហាមចូលមើលប្រយ័ត្នសើច!! ពេលមើលដឹងច្បាស់ហើយទើបដឹងថារូបទាំងនេះមានចំនុចពិសេសៗដែលមិនគួរអូសរំលងឡើយ

ក្រោយពីបានទស្សនារូបថតទាំងប៉ុន្មានសន្លឹកនេះរួចអ្នកប្រាកដជាភ្ញាក់ផ្អើល ហើយនឹងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាទៅជាបែបនេះ ពិភពលោកកំពុងតែដើរបញ្ច្រាសមែនទេ ? ពីព្រោះតែរូបថតនីមួយៗសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីទង្វើ ឬ សកម្មភាពមួយចំនួនដែលផ្ទុយពីការពិតដែលយើងធ្លាប់បានដឹងពីមុនមក ។