ធំៗអស់ហើយនៅខ្លាចម្ជុលទៀត!!! ម្ជុលចាក់មិនទាន់ដល់សាច់ផងយំប្រកាច់ននៀលដី (មានវីដេអូ)

បើនិយាយអំពីការចាក់ថ្នាំ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចទទួលការចាក់ថ្នាំបានដោយស្រួលនោះទេ ហើយបើចំអ្នកដែលខ្លាចម្ជុលទៅទៀតគឺកាន់តែធ្វើឱ្យពួកគេភ័យខ្លាចថែមទៀតផង។ ជាក់ស្តែងដូចជានៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹង គឺមានទាំងក្មេងស្រីក្មេងប្រុសរហូតដល់មនុស្សចាស់ហើយនៅតែខ្លាចម្ជុល រហូតដល់ថ្នាក់មិនទាន់ចាក់ផងចង់យំននៀលដីបាត់ទៅហើយ ពិតជាគួរឱ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់។


ចង់ដឹងថាគួរឱ្យអស់សំណើចយ៉ាងណា សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖