អានហើយហួសចិត្ត!!! ពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឆ្ងល់បណ្តើរព្យាបាលបណ្តើរ ហេតុអី្វផ្លែត្រសក់មកនៅក្នុងប្រដាប់ភេទទៅវិញ…

ប្រទេសថៃ៖ តាមប្រភពពត៌មានថៃ ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បានអោយដឹងថាមានស្រ្តីចំណាស់ម្នាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ មានអាយុប្រហែល ៦០ ឆ្នាំម្នាក់ រស់នៅទីក្រុងបាងកកត្រូវបានបញ្ជូនទៅពេទ្យបន្ទាប់ពីមានការឈឺចាប់ខ្លាំង នៅក្នុងប្រដាប់ភេទ គ្រូពេទ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរកឃើញមានផ្លែត្រសក់នៅក្នុងនោះ ។វាបានជាប់គាំងរន្ធទ្វាមាសដែលជាមូលហេតុធ្វើអោយនាងឈឺចាប់ជាខ្លាំង។ ហេតុការណ៍នេះបានបង្កើតអោយមានសំនួរ សួរថាហេតុអ្វីផ្លែត្រសក់មកនៅក្នុងប្រដាប់ភេទទៅវិញ?


ស្រ្តីចំណាស់នេះបានប្រកែកជាមួយគ្រូពេទ្យថា គាត់មិនបានដាក់វាចូលក្នុងនោះទេ។ គាត់ក៏បានប្រាប់ពេទ្យថា គាត់រអិលជើងដួលលើផ្លែត្រសក់ ហើយវាក៏ចូលក្នុងទ្វាមាសរបស់គាត់ទៅ។


ទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏មិនជឿផងដែរ ហើយនៅតែជួួយស្រ្តីនោះអស់ពីចិត្តពីថ្លើម។