អានហើយពិតជាអាណិតនាងណាស់!!! ព្រោះតែគ្រួសារនាងក្រខ្លាំង ទោះស្រលាញ់គ្នា4ឆ្នាំក៏ដោយក៏ខាងប្រុសសំរេចចិត្តទៅ….

ឈឺអត់មនុស្សស្រលាញ់គ្នាបួនឆ្នាំជាងចុងក្រោយគេទៅផ្ជាប់ពាក្យមួយអ្នកផ្សេងទៅវិញ អូនដឹងថាអូនកូនអ្នកក្រអូនគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេ គ្រួសារអូនគ្មាន និងរបស់ទំនើបៗៗដូចគ្រួសារគេទេ ហើយអូនក៏គ្មានអីអោយបងមកស្រលាញ់អូននិងគ្រួសារអូនដែល ហើយពួកយើងក៏ធ្លាប់ឈ្លោះគ្នាច្រើនដងដែរ បែកគ្នាក៏មានដែរតែបានតែម៉ានងៃទេពួកយើងក៏ត្រូវគ្នាវិញ តែមានងៃមួយដែរអូនបានក្បត់បងខ្លាំងបំផុតហើយអូននិងក៏ឈ្លោះគ្នា

ខ្លាំងមែនតែន ហើយក៏ឈានដល់អូននិងបងនិយាយពាក្យបែករៀងៗខ្លួនអូនជូនពរបងណាអោយបងនិងគេជួបតែរឿងល្អៗក្នុងគ្រួសារកុំឈ្លោះគ្នាច្រើនពេកណាបង ត្រូវចេះស្រាលាញ់គ្នាដឹងនៅ បង ហេតុអីបងមិនប្រាប់អូនតាមត្រង់មកបងបងកហុកអូនធ្វើអី អូនដឹងថាអូនមិនល្អទេអូនក៏ធ្លាប់ក្បត់បងដែល ហើយអូនក៏កហុកបងច្រើនណាស់ដែល អូនដឹងថាពេលនេះទោះជាអូនធ្វើអ្វីក៏វាមិនដូចដើមដែល តែបងដឹងអត់ថាអារម្មណ៍អូនពេលនេះវាយ៉ាងម៉េចបងមានដឹងអត់…?

បង ពេលអូនឃើញគេផុសរូបបងនិងគ្រួសារបង ចូលទៅដណ្ដឹងគេបងដឹងអត់ថាអារម្មណ៍អូនវាម៉េច អូនចង់តែដើរចូលឡានអោយងាប់បាត់ៗទេបង អូនរស់នៅពីបាក់ជាងងាប់ទៅទៀតពេលនេះ‍♀គិតអីក៏មិនចេញដែរគិតចេញតែយ៉ាងគឺអូនចង់ងាប់អោយបាត់ពីមុខពីមាត់បងទេ ‍♂ តែអូនអាណិតម៉ែនិងប៉ាអូនណាស់ បើអូនងាប់បាត់ទៅតើពួកគាត់គិតម៉េចហើយអ្នកស្រុកមើលងាយពួកគាត់ម៉េចខ្លះទៅ ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ ហើយក៏រាងដែរ ពីអូនជាមនុស្សស្រីដែរល្ងង់ អ្នកណាចង់សើចចង់យំញ៉ុមក៏តាមចិត្តអ្នកទៅ