មិនធម្មតា!!! ពិតជាស្ងើចសរសើរដល់គ្រូពេទ្យខ្លាំងណាស់ដែរបានជួយសង្រ្គោះទារកម្នាក់ឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាន…(មានវីដេអូ)

បានទស្សនាហើយមិនសរសើរមិនទេ!! ពិតជាស្ងើចសរសើរដល់គ្រូពេទ្យខ្លាំងណាស់ដែរបានជួយសង្រ្គោះទារកម្នាក់ឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាន..

តាមរយៈ វីដេអូមួយនេះមើលហើយគួឲ្យស្ងើចសរសើរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះទារកម្នាក់នេះឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាន ពីមុនដំបូងពេលដែរឃើញទារកនឹងហើយគិតថាគ្មានសង្ឃឹមទេព្រោះថាទារកម្នាក់នឹងដូចជាអស់ដង្ហើមទៅហើយ តែគ្រូពេទ្យទាំងអស់គ្នានៅតែមានវិធីអាចជួយទារកម្នាក់នឹងបាននិងបំពេញតួនាទីដោយអាជីពជាគ្រូពេទ្យត្រូវជួយសង្រ្គោះអ្នកជំងឺឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅទីបំផុតគាត់ទាំងអស់គ្នាបានជួយសង្រ្គោះទារកមួយនឹងឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាន។ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ហើយជួយស៊ែម្នាក់មួយផង។
សូមទស្សនាវីដេអូ…!