ព្រះអើយ ហួសចិត្ត!!! ក្មេងតូចៗលួចរួមភេទគ្នា​នៅក្រៅផ្ទះ ​តើលោកអ្នកគិតម៉េចដែរ?

ព្រះអើយ ហួសចិត្តណាស់ តើក្មេងតូចៗពីនាក់នេះចេះមកពីណាទៅ បានជាហ៊ានប្រព្រឹត្តរឿងបែបនេះចឹង ពិតជាគួរអោយខ្មាស់គេណាស់ តើនេះជាកំហុសអ្នកណា? កំហុសអាណាព្យាលបាល រឺមួយជាកំហុសក្មេងៗទាំងនេះ ខ្លួននៅតូចសោះ

បែរជាចេះដឹងរឿងរួមភេទ ថែមទាំងនិយាយគ្នាត្រូវមកលួចរួមរ័កគ្នា នៅក្រោយផ្ទះ យ៉ាងអាក្រក់ ត្រូវបានគេលួចថតបានមកបង្ហោះតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក រងការរិះគន់ខ្លាំងណាស់ ទៅលើអាណាព្យាលបាល ដោយមិនចេះអប់រំកូន បែបបណ្តោយកូនមកប្រព្រឹត្តរឿងបែបនេះ ជាទង្វើសង្គមស្អប់ខ្ពើម តើលោកអ្នកគិតបែបណាដែរ ចំពោះក្មេងៗតូចទាំងនេះ? រូបនៅប្រទេសឡាវ