មិនធម្មតា!!! ប្រពៃណីបញ្ចុះសពនៅខេត្តណាអញ្ចេះ កប់ទាំងសំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតាមទៀត! (មានវីដេអូ)

ការបញ្ចុះសពគឺមានរបៀបធ្វើខុសពីគ្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ ខណៈដែលអ្នកខ្លះគេជ្រើសយកវិធីបញ្ចុះ ខណៈខ្លះទៀតគេជ្រើសយកវិធីបូជាជាដើម ខណៈខ្លះទៀតមានទំនៀមទំលាប់ក្នុងការយកសពទៅទុកចោលក្នុងព្រៃ ឬក៏ទំលាក់ចូលក្នុងទន្លេជាដើម។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះវិញគេមានវិធីមួយបែបផ្សេងវិញ ដោយគេធ្វើការបញ្ចុះសព ហើយថែមទាំងដាក់សំភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចូលទៅក្នុងហ្នឹងថែមទៀតផង។

ចង់ដឹងថាគេមានវិធីប្លែកយ៉ាងណា សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖


សូមទស្សនាវីដេអូ៖

បញ្ចេញមតិរបស់អ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម