ហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តជិះម៉ូតូហើយលាក់ដៃម្ខាងទៅក្រោយម្លេះ!! ពេលដឹងការពិតហើយក្តៅសាច់តែម្តង

ភាពស្និលស្នាលគឺជារឿងជៀសមិនផុតសម្រាប់មនុស្សពីនាក់ដែលស្រលាញ់គ្នា ប៉ុន្តែគូស្នេហ៍ទាំងឡាយក៏គួរតែគិតចេះពិចារណាថា តើភាពស្និតស្នាលបែបណាគួរបញ្ចេញនូវកន្លែងបែបណា ។ សម្រាប់ទីសារធារណៈភាពស្និលស្នាលត្រឹមការចាប់ដៃ ឬ ថើប វាមិនសូវជាចោទជាបញ្ហានោះទេ ប៉ុន្តែការលូកលាន់រាងកាយ ជាពិសេសកន្លែងសំខាន់ ឬ សកម្មភាពអាសអាភាសនានាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអំពើអសុវជីវធម៌ និងធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសជាពិសេសមនុស្សស្រី ។បើទោះបីជាបែបនេះក្ដីយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សមួយចំនួននៅតែប្រព្រឹត្តិអំពើបែបនោះដោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ ។ ហើយរូបថតទាំង ១៦ សន្លឹកខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកនូវទិដ្ឋភាពបង្ហាញពីភាពស្និលស្នាលហួសព្រំដែននៅលើម៉ូតូតាមដងផ្លូវ របស់គូស្នេហ៍ជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួន ។