សាហាវមែនចែ!!! គេឃើញអស់ហើយចែបើLive វីដេអូស្លៀកខោរឹបបែបហ្នឹង…(មានវីដេអូ)

សង្គមខ្មែរសពថ្ងៃគឺ មានកាខុសប្លែកពីមុនឆ្ងាយណាស់ ស្រ្តីខ្មែរធ្វើអ្វីលេងខ្វល់ពីគុណតំម្លៃរខ្លួននឹងវប្បធម៌ជាតិឡើយ ស្លៀកពាក់បញ្ចេញសុទ្ធតែកប់ៗ មូលហេតុគឺដោយសាតែលំហូចូលនៃវប្បធម៍បរទេសច្រើនពេក ធ្វើអោយស្រ្តីខ្មែរមួយចំនួនឆ្លក់នឹងវប្បធម៌បរទេសលេងគិតពីគុណតំម្លៃរខ្លួនឯងជាស្រ្តីខ្មែរថ្លៃរថ្នូ ថ្ងៃនេះក្រុមកាងានឹងនាំយកឃ្លិបវីដេអូមួយដែលស្រ្តីខ្មែរបានបង្ហាញទំហំកេរ្តិ៍ម៉ែរអោយគេមើល ឃើញហើយហួសចិត្ត÷