ឃើញហើយ ទ្រាំមិនសរសើរមិនបាន!! សុខចិត្តធ្វើវាង ក៏មិនព្រមកាប់ដើមឈើចោលដែរ

ស៊ែរម្នាក់១បានទេ ប្រសិនបើស្រលាញ់ធម្មជាតិ! ទ្រាំមិនសរសើរមិនបាន!! សុខចិត្តធ្វើវាង ក៏មិនព្រមកាប់ដើមឈើចោលដែរ

មនុស្សភាគច្រើនបើសិនជាជួបនឹងស្ថានភាពបែបនេះប្រាកដជាកាប់វាចោលមិនខាន ប៉ុន្តែម្ចាស់សំណង់ ក៏ដូចជាក្រុមស្ថាបត្ថករ និង សាងសង់ទាំងនេះបែរជាសុខចិត្តធ្វើវាង ដើម្បីឲ្យដើម្បីឈើទាំងនោះនៅតែអាចដុះលូតលាស់បាន ដែលកាយវិការបែបនេះបានបង្ហាញថាពួកគេជាមនុស្សដែលស្រលាញ់ និង ឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិ ។

មកទស្សនាកម្រងរូបភាពដ៏អស្ចារ្យនេះទាំងអស់គ្នា៖