អានហើយសចិត្ត!! នៅក្មេងសោះ មានគ្រួសារថែមទាំងមានកូនមួយទៀត

ប្រទេស វៀតណាម៖ មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ដោយល្បីនៅហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Be Nu (Bun)ដែលបានបង្ហោះរូបគ្រួសាររបស់ ខ្លួនដែលធ្វើអោយអ្នកលេងហ្វេសបុកនៅប្រទេសវៀតណាម ហួសចិត្តដោយរហូតដល់មានការចុចស៊ែរបន្តគ្នានឹងមានអ្នកបញ្ចេញមតិជាច្រើនទៀតផង ចំពោះ រឿងនេះ​ ព្រោះថា ពួកគេទាំងពីពិតជានៅក្មេងខ្ចីបំផុត អាយុមិនដល់18ឆ្នាំផង បានបង្ហោះប្រាប់គេថា រូបកូននឹងគ្រួសារ ធ្វើអោយមនុស្សនាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុត រហូតមានអ្នកខ្លះមិនជឿសោះឡើយ អាចជាកាកុហកលេងតែប៉ុណ្ណោះ ។


តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថារឿងពិតយ៉ាងណានោះទេ ។