ចំនុចគួរប្រុងប្រយ័ត្ន​!! អ្នកដែលប្រើរកំរាលដាក់ជើងក្នុងរថយន្តដែលមិនមែនជារបស់ដើមមកពីនាយ ព្រោះវាអាចធ្វើអោយគាំងជាប់ហ្គារថយន្តនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដូចក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ​ 👈👈 សូមជួយស៊ែរបន្តផង! !

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចសព្វថ្ងៃដែលយើងសង្កេតឃើញ គឺបណ្តាលមកពីការបើកបរធ្វេសប្រហែស បើកបរលើសល្បឿនកំណត់ ឬបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជាដើម។
មានករណីខ្លះទៀតក៏បណ្តាលមកពីរថយន្តផ្ទាល់ក៏មាន ដូចក្នុងវីដេអូនេះជាឧទាហរណ៏ស្រាប់ គ្រោះថ្នាក់នេះបណ្តាល់មកពី កំរាលដាក់ជើងក្នុងរថយន្តដែលមិនមែនជារបស់ដើមមកពីនាយ ព្រោះវាអាចធ្វើអោយគាំងជាប់ហ្គារថយន្តនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះ។


ទស្សនាវីដេអូ៖