សូមជួយស៊ែរជាបន្ទាន់!ពេលដែលអ្នកឃើញរបស់នេះ ប្រញាប់រត់ចេញនិងស្វែងរកជំនួយ…

អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថា តើរបស់មួយនេះជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាវាផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ទៅឲ្យអ្នក?

តាមពិតទៅវាមិនមែនជាវត្ថុនោះទេ វាគឺជាប្រភេទសត្វដង្កូវរមាស់មួយ។ ប៉ុន្តែប្រភេទដង្កូវរមាស់មួយនេះ មិនមែនជាដង្កូវរមាស់ធម្មតាទេ នៅពេលដែលអ្នកប៉ះទៅលើរោមរបស់វា អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចុកចាប់ខ្លាំងទៅដល់ឆ្អឹង និងធ្វើឲ្យសាច់ឡើងជាកន្ទួលៗ និងអាចរលួយទៀតផង។

នៅពេលដែលអ្នកប៉ះវា សាច់របស់អ្នកនឹងទៅជាបែបនេះ

វេជ្ជបណ្ឌិតបានណែនាំថា បន្ទាប់ពីបានប៉ះនូវដង្កូវមួយនេះ អ្នកត្រូវប្រញាប់លាងមុខរបួសជាមួយទឹក និងសាប៊ូ ហើយយកទឹកកកស្អំដើម្បីបំបាត់ចុកចាប់ ។

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនធូរស្ប់ើយពីការចុក30នាទីក្រោយមក គួរតែប្រញាប់ទៅមន្ទីពេទ្យជាបន្ទាន់!