សែនអាណិតណាស់!!ចូលឆ្នាំថ្មីស្រាប់តែម្តាយមេឃុំក្រមុំ!ជួបរឿងមួយដ៏នឹកស្មានមិនដល់..(មានវិដេអូ)

ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
កំពុងតែលក់ដាច់ ឃើញម៉ែមកដល់ហាង គាត់យំ រកខ្ញុំ ប្រាប់ថា ឆ្កែខាំអញហើយ ឈាមខ្លាំងណាស់ ។
ពីរនាក់ម្តាយកូន ពេលម្តាយឈឺ កូនមើល ពេលកូនឈឺ ម្តាយមើល នេះហើយជីវិតពីរនាក់
ម្តាយកូនខ្ញុំ ។