អានហើយហួសចិត្ត!! អ្នកណាមិនខឹង ស្រលញ់រស់នៅជាមួយគ្នា7ឆ្នាំហ៊ានមានស្រីថ្មីថែមទាំងមិនពាក់ស្រោមទៀត..(មានវីដេអូ)

អ្នកណាមិនខឹង! ស្រលាញ់នឹងរស់នៅជាមួយគ្នា7ឆ្នាំ សុខៗលួចទៅមានស្រីថ្មីថែមទាំងអត់ពាក់ស្រោមទៀត…(មានវីដេអូ)
កំសាន្ត៖ហេតុការណ៍មួយកើតឡើយយ៉ាងចម្លែករឿងមួយដែលគ្មានមនុស្សស្រីណាប្រាថ្នាចង់ជួបឡើយ សម្រាប់ការក្បត់ចិត្តរបស់មនុស្សប្រុសទៅមានស្រីថ្មីឬក៏ទៅដេកជាមួយស្រីផ្សេង


សម្រាប់នារីម្នាក់នេះនាងពិតជាឈឺចិត្តជាខ្លាំង ព្រោះមនុស្សប្រុសដែលនាងស្រលាញ់និិងទាក់ទងរស់នៅជាមួយគ្នា7ឆ្នាំ តែបែជាបែកចិត្តទៅលួចដេកជាមួយស្រីថ្មីថែមទាំងគ្មានការទប់ស្កាតពាក់ស្រោមអនាម័យឡើយ ។

រឿងនេះបានធ្វើអោយនាងក្ដៅក្រហាយក្នុងចិត្តជាខ្លាំង ព្រោះមិនដឹងថាមនុស្សប្រុសដែលនាងធ្លាប់ស្រលាញ់ទៅយករោគអីមកចម្លងដាក់នាងឬក៏អត់នោះទេ អ្វីដែលកាន់តែឈឺចិត្តនោះគឺមិត្តក្តិរបស់មិត្តប្រុសនាងថែមទាំងជួយនិយាយកាន់ជើងអ្នកដែលខុសទៀត ធ្វើអោយនាងសឹងតែមិនអាចទទួលយកបានហើយនាងក៏បានអោយគេថតវីដេអូនឹងសរសេផុសថា÷


ក្ដៅឆេវម៉ង ទៅចុយគ្នាមិនពាក់ស្រោម កើតអេដស៍ផងក៏មិនដឹង អ្នកដែលមានប្ដីគួរប្រុងប្រយ័ត្ត អាប្រុសក្បាលអាច៌ មីស្រីដណ្ដើមប្រុសគេ ថោកទាំងពីរចុយគ្នាប្ដូរយកលុយ35$-80$ សំណាងហើយដែលមានអ្នកហាមកុំអីអ្នកហែងម៉ាឈុត ធំម៉ងហ្អា