មួយគូរទៀតហើយ!!! ប្រុសស្អាត 2 រូបធ្វើអោយស្រីៗក្អួតឈាម ព្រោះតែសុខចិត្តស្រលាញ់ប្រុសគ្នាឯង!!!

ធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សលោកមកតែងតែមានគូរ បុរសត្រូវមានប្រពន្ធ នារីត្រូវមានស្វាមី នេះជាច្បាប់ធម្មជាតិ។ បន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាការស្រលាញ់មិនមែនមានតែមនុស្សប្រុសនិងស្រីនោះទេ ឥឡូវមនុស្សប្រុសក៏អាចស្រលាញ់ប្រុសដូចគ្នា ហើយស្រីក៏អាចស្រលាញ់ស្រីដូចគ្នាផងដែរ។

និយាយដល់រឿងនេះមានគូរស្នេហ៍ប្រុសស្អាតមួយគូរបានស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ហើយបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងជ័យ ដើម្បីកសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នា ដោយបានផុសរូបភាពក្នុងបណ្តញសង្គម Facebook របស់ខ្លួន ដែលធ្វើអោយមានការចាប់អារម្មណ៍ នឹងបានចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើនរយដងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកលេងបណ្តញសង្គម Facebook នេះផងដែរ។

យើងសង្កេតឃើញថាមានអ្នកអបអរជាច្រើននាក់ ហើយបានលើកឡើងថា ស្នេហាមិនប្រកាន់ភេទ ពណ៍សម្បុរ ទ្រព្យសម្បតិ្ត អាយុ សំខាន់អោយតែអ្នកទាំងពីរមានក្តីសុខក្នុងជីវិតគ្រួសារមួយនេះ។យ៉ាងណាក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរអោយអ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់រាងៗខ្លួន។