មិនគួរឲ្យជឿ! បុរសម្នាក់ជីកដីបុកគ្រឹះធ្វើផ្ទះ ក៏បានប្រទះឃើញក្តារឈូសសាកសពម៉ាំមីបុរាណ នៅក្នុងមាន…

មិនគួរឲ្យជឿ! បុរសម្នាក់ជីកដីបុកគ្រឹះធ្វើផ្ទះ ក៏បានប្រទះឃើញក្តារឈូសសាកសពម៉ាំមីបុរាណ នៅក្នុងមាន…

តាមប្រភពព័ត៌មានពីបរទេសមួយបានរាយការណ៌ឲ្យដឹងថា បុរសម្នាក់ដែលរស់នៅទីក្រុង Taizhou ប្រទេសចិនបានជួបហេតុការណ៌មួយដែលនឹកស្មានមិនដល់។ វាបានបង្ករឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មនុស្សជាច្រើិនដែរស់នៅតំបន់នោះ។ នូវពេលដែលបុរសនោះ ជីកដីបុកគ្រឹះធ្វើផ្ទះក៏បានប្រទះឃើញវត្ថុវត្ថុចម្លែកមួយ។ វត្ថុនោះវាមើលទៅហាក់ដូចជាមានអាយុរាប់ម៉ឹនឆ្នាំចឹង។ វត្ថុបុរាណនោះគឺជាសាកសពម៉ាំមីបុរាណមួយរុំនឹងក្រណាត់សូត្រ ព្រមទាំទឹកម៉្យាងសម្រាប់អប់សពម៉ាំមីកុំអោយស្អុយរលួយនិងជញ្ជៀនគុជមួយវង់។