មិនចាំបាច់​ កុំចុចមើល​នាំក្ដៅខ្លួន​អត់អំពើ​…នេះគ្រាន់តែ​”ចំណងជើង​ទេ​” រីករាយ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​…

(ប្លែកៗ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​សង្ស័យ​ថ្មី​)

១-ពិតជា​ថ្លោស​គួរឲ្យ​ស្រឡាញ់​

២-ឃើញតារាគេស្លៀកស្អាត ខំទិញស្លៀកនិងគេ​ ពេលស្លៀកហើយ..

៣-ថតបង្ហោះបង្អួតពួកម៉ាកថា បានឌុបស្រីដើរលេង​

៤-មើលបន្តិច​ក្ដៅសាច់​សុំមើលទាំងអស់ មើលហើយ​ក្អួតឈាម​

៥-ក្នុងខ្លួនបើកន្លែងណាឈឺ ត្រូវ​តែកន្លែងហ្នឹង​ខំការពារ​យ៉ាងណា​

៦-គិតតែខ្លួនវា២នាក់ ឯងនេះ​លិចទឹក​ងាប់​ឡូវហើយ..

៧-ស្អាតមែនគ្រាន់តែគល់ភ្លៅ..

៨-ដំបូងឃើញត្រីបាឡែន

៩-ឃើញមុខពិតជាស្អាតណាស់

១០-ព្យាយាមគង់បានសម្រេច

១១-ថ្ងៃនេះជួបមោយល្អមកកក់សក់

១២-អ្នកពិនិត្យគំនូរភ្នែកឯក

១៣-ប្រញ៉ាប់ពេកភ្លេចមើក