សូមកុំទាន់អស់សង្ឃឹម!នេះជាឱសថធម្មជាតិជួយព្យាបាលជំងឺខូចខួរឆ្អឹងខ្នង‬‬ ឬមហារីកខួរឆ្អឹងខ្នង សូមជួយចែករំលែកបន្តដើម្បី‌ឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺនេះបានដឹងផង!🙏🙏

ជំងឺខូចខួរឆ្អឹងខ្នង ដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថាមហារីកខួរឆ្អឹងខ្នងនោះ បណ្ដាលមកពីខួរឆ្អឹងខ្នងបាត់បង់លទ្ធភាពផលិតកោសិកាគ្រាប់ឈាម ជាពិសេសគ្រាប់ឈាមក្រហម គ្រាប់ឈាមស និងគ្រាប់ឈាមផ្លាកែត។ កម្រិតស្រាល ឬធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺខូចខួរឆ្អឹងខ្នង អាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើមូលហេតុបង្ករោគ ជួនអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺបង្កដោយមេរោគណាមួយ ជួនបណ្ដាលមកពីការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនមុខ ដូចជាការព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយថ្នាំ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្ដេសផ្ដាសជាដើម។

ព្យាបាលជំងឺ ៖ ខូចខួរឆ្អឹងខ្នង

ប្រភេទរុក្ខជាតិ ៖
-សំបកស្វាយចន្ទី
-ម្អមស្រែ
-ដើមមុខឈ្នាងពណ៌ស្វាយ‌

*វិធីធ្វើ៖
-ថ្នាំទាំងបីមុខនេះ យកដាំទឹក១លីត្រ រយៈពេល២០នាទី

*វិធីប្រើប្រាស់
-ផឹក១កែវរាល់ថ្ងៃ រហូតទទួលលទ្ធផលល្អ
-បើកំពុងប្រើថ្នាំពេទ្រ សូមបន្តប្រើជាមួយគ្នា ឬអាចលេបថ្នាំពេទ្រជាមួយទឹកថ្នាំនេះក៏បាន។