អានហើយហួសចិត្ត!!! សិស្សសាលាស្រី ប្រុសមួយគូរ លេងលូកដៃចាប់ប្រដាប់សំខាន់គ្នាទៅវិញទៅមក ដោយមិនខ្វល់ពីសិស្សរួមថ្នាក់អង្គុយមើលឡើយ….(មានវីដេអូ)

កាលពីថ្មីៗនេះមានការបែកធ្លាយវីដេអូមួយដែលធ្វើអោយល្បីពេញពិភពអនឡាញ បន្ទាប់ពីផេកមួយបានធ្វើកាផុសឃ្លិបវីដេអូរបស់សិស្សសាលាប្រុសស្រីមួយគូ កំពុងប្រលែងគ្នាលេងក្នុងថ្នាក់រៀនដោយខាងស្រីជាអ្នកចាប់រឺតខោខាងប្រុសហើយលូកដៃចូលចាប់លេងពងរបស់ខាងប្រុស ក្រោយមកខាងប្រុសក៏ចាប់នាងវិញនិងច្របាច់ដោះយ៉ាងចាស់ដៃរ ដោយមិនខ្វល់ពីសិស្សរួមថ្នាក់ផ្សេៗទៀតដែលអង្គុយមើលក្បែហ្នឹងឡើយ។

ក្រោយមកឃ្លិបវីដេអូនេះត្រូវបានចែកចាយពេញពិភពអនឡាញ បើយោងតាមអក្សនិងពាក្យសម្ដីនិយាយ ក្នុងឃ្លិបវីដេអូនេះទំនងជាប្រភពពីប្រទេសឡាវនិងជាសិស្សសាលាជនជាតិឡាវ ប្រទេសជិតខាងយើងនេះ សូមទូស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖


ล้วงมา ล้วงกลับ ไม่โกง!

ล้วงมา ล้วงกลับ ไม่โกง! ฉาว! นักศึกษา สปป.ลาว ล้วงอวัยวะ จับหน้าอก โชว์เพื่อนกลางห้องเรียน

Posted by เกิดมาเกรียน on Thursday, March 29, 2018