រឿងដែលមិនធ្លាប់ឃើញ!!!ពស់លេបពស់ឈុតឆាកប្រយុទ្ធរវាងពស់ធំលបឆ្មក់លើពស់តូច ពិតជាកម្របានឃើញណាស់ (មានវិដេអូ)

ពស់ជាសត្វល្មូនមួយប្រភេទដែលចូលចិត្តលបឆ្មក់ចំណីរបស់ខ្លួនពីក្រោយខ្នងមិនថាសត្វតូច ឬធំទេ ថែមទាំងលេបសត្វគ្នាធ្វើជាចំណីផងដែរ។ ធម្មជាតិរបស់សត្វពស់ មុនវាលេបចំណីរបស់វាគឺត្រូវរ៊ំរឹតខ្លួនអាហាររបស់វាឲ្យស្លាប់ជាមុនសិន ក្រោយមកទើបវាលេបត្របាក់ម្តងបន្តិចៗរហូតចូលដល់ក្នុងពោះ។ តែទោះជាយ៉ាងណាការវាយប្រហាររបស់វាមើលទៅពិតជាវេទនាភ្នែកណាស់។
សូមទស្សនាវីឌីអូ

សូមចែករំលែកអោយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកបានមើលកំសាន្តផង សូមអរគុណ!