12 សន្លឹកបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលខ្ញ៉ំមើលឃើញ និង អ្វីដែលមិត្តស្រីខ្ញ៉ំមើលឃើញ


បុរសនិងស្ត្រីភាគច្រើនមើលនិងយល់អំពីពិភពលោករបស់ភាគីម្ចាងៗតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា អ្វីដែលនារីគិត អាចនឹងខុសពីអ្វីដែលបុរសមើលឃើញពីខ្លួនឯង ហើយរូបភាពទាំង ៨ សន្លឹកនេះនឹងបង្ហាញពីការមើលឃើញតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នារវាងបុរស និង នារីដែលជាសង្សារនឹងគ្នា ។

១ នៅពេលដែលខ្ញ៉ំនៅជាមួយមិត្តភក្ដិ


ការពិតខ្ញ៉ំគ្រាន់តែផឹកស៉ីជាមួយគ្នា និងមើលបាល់តែប៉ុណ្ណោះ តែនាងបែរជាគិតថាខ្ញ៉ំទៅចូលខារ៉ាអូខេ
២ នៅពេលដែលខ្ញ៉ំគិតថាដល់ពេលដែលខ្ញ៉ំត្រូវតែកោពុកមាត់ហើយ


ការពិតខ្ញ៉ំមើលឃើញថាខ្លួនឯងគ្រាន់តែស្រម៉ូវបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនាងគិតថាខ្ញ៉ំដូចជាដើមដំបងយក្សអីញ្ចឹង ប៉ះមុតៗ
៣ ពេលញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នា


ខ្ញ៉ំមើលឃើញថាអាហារយើងទាំងពីរគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដូចគ្នា ប៉ុន្តែសម្រាប់នាងគិតថាអាហាររបស់នាងមិនគួរឲ្យចង់ញ៉ាំទេ ហើយដណ្ដើមខ្ញ៉ំញ៉ាំ (គួរឲ្យស្រលាញ់មែន)
៤ ទូខោអាវរបស់នាង


ខ្ញ៉ំឃើញអាវឡើងពេញទូ តែនាងបែរមើលឃើញថារកអាវពាក់មិនបាន
៥ ពណ៌


ពណ៌ដែលខ្ញ៉ំមើលឃើញ និង នាងមើលឃើញ
៦ បន្ទប់ទឹក


សម្រាប់ខ្ញ៉ំវាគឺជាបន្ទប់ទឹក ប៉ុន្តែសម្រាប់នាងវាគឺជាស្ដូឌីយ៉ូ
៧ រថយន្តលេខដៃ


នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញ៉ំជ្រើសរើសយករថយន្តលេខ អូតូ
៨ ពេលដែលខ្ញ៉ំខឹង


អ្វីដែលនាងមើលឃើញ 😂
ប្រភព​ ៖ Brightside.me